Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

● Správcem vašich osobních údajů je firma Petr Koryťák se sídlem doručování Borská 280, 34806 Přimda, identifikační číslo 01697331 (dále jen „správce“).

● Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Borská 280, 34806 Přimda , adresa elektronické pošty info@protector19.com, telefon 732 977 984

● Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

● Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

● Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

● Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

● Vaše osobní údaje budou správcem uloženy do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

● Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:

1. marketingové agentury provádějící reklamní činnosti pro správce

2. analytické nástroje zpracovávající anonymizovaně osobní údaje za účelem zisku statistických údajů

● Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemnou žádostí prostřednictvím elektronické pošty odeslané na info@protector19.com nebo písemně prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu uvedenou výše.

Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Tachově dne 1.4.2020